IPTV

ABONUES NË SMART

1000 Kanale Televizive
200 Kanale Kombëtare
200 Kanale Sportive
600 Kanale te Huaja
Videoteke Personale

ABONUES + TVIP BOX

1000 Kanale Televizive
200 Kanale Kombëtare
200 Kanale Sportive
600 Kanale te Huaja
Videoteke Personale
TVIP BLOMI-X

ABONUES 2 NË 1

2 Abonime në Smart ose Tvip
Box1000 Kanale Televizive
200 Kanale Kombëtare
200 Kanale Sportive
600 Kanale te Huaja
Videoteke Personale

RIABONIM

1000 Kanale Televizive
200 Kanale Kombëtare
200 Kanale Sportive
600 Kanale te Huaja
Videoteke Personale

Istalimi Smart iptv Usb

Istalimi smart iptv Usb
dhe Aktivizimi Smart iptv

Abonues 3 në 1

1000 Kanale Televizive
200 Kanale Kombëtare
200 Kanale Sportive
600 Kanale te Huaja
Videoteke Personale

1V-RABONIM

1-V

200 € -CREDIT

200 € -CREDIT

500 € -CREDIT

500 € -CREDIT